SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI

Yolcu, fesih talebini şirket veya rezervasyon yaptırdığı acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Düzenlenen biletlerin tümü ile kesinleşmiş rezervasyon formu, iptal bildirimiyle birlikte iade edilmelidir. İnternet ve çağrı merkezi ile yapılan satışlarda yolcunun beyanı esas alınarak kendisine rezervasyonunun iptal edildiğine ilişkin yazılı bildirimde bulunulur ve bu andan itibaren yolcunun elinde bulunan her türlü bilet ile kesinleşmiş rezervasyon formunun hükümsüz kaldığı yolcu tarafından kabul edilmiş sayılır. Şirket iptal nedeniyle uğrayacağı tahmini zararları aşağıda belirtilen şekilde yolcudan kesme hakkına sahiptir. Seyahatin başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar zorunlu seyahat sağlık sigortası, paket tur ile ilgili üçüncü kişilere yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Seyahatin başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde; *En az 30-21 gün önce yapılan fesihte, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedellerin çıkarılması ile bulunan sözleşme bedelinin %85’i, *En az 20 gün öncesine kadar yapılan fesihte ise sözleşme bedelinin tamamı müşteriye fatura edilir. Seyahat başlangıcı noktasında ve/veya uğranılan limanlarda bildirilen hareket saatinde gemide bulunmayan veya seyahat esnasında herhangi bir sebepten ötürü seyahatten ayrılan yolculara geri ödeme yapılmaz ve ücreti bütünüyle ödeme zorunluluğu uygulanır. Vizesiz cruise kurallarını ihlal ettiği için seyahatin gerçekleştiği ülkenin şirkete uygulayacağı cezalar ayrıca Yolcuya rücu edilecektir. Gemi seyahatine katılım esnasında yapılacak kontroller ile vizeye ilişkin gerçek dışı beyanda bulunan yolcuların tespiti halinde rezervasyonu şirket tarafından iptal edilecektir. Ve bu sebeple yolcuya herhangi bir hak ve nam altında bedel iadesi yapılmayacaktır. Yolcunun Korona virüs salgını nedeniyle tüm tehlike ve riskleri bilerek gemi seyahat turuna katılacak olup, daha sonra seyahatten vazgeçmek istemesi halinde bu durum mücbir sebep sayılmayacak olup yukarıda belirtilen iptal hükümlerine tabi olacaktır. Gemi şirketi (3.kişiler) iptal şartları; seyahate dair düzenlemeler şirket tarafından aylar öncesinden yapılır. Nadir de olsa işletmeye, ticari koşullara, Korona Virüs salgını, geminin karantinaya ve sair durumlara bağlı nedenlerle Gemi Seyahatine dair düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekebilir ve böyle bir durumda şirket değişiklik yapma hakkını ve sefer iptal etme hakkını saklı tutar. Korona virüs salgını nedeniyle gemi seferlerinin iptal edilmesi, geminin karantinaya alınması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde, gemide bulunan yolcular ve misafirler, seyahate yeni katılacak yolcular ve misafirler, rezervasyonu bulunan yolcular ve misafirler, şirketten herhangi bir zarar ziyan talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yolcular korona virüs salgını nedeniyle, böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini, seferlerin iptal edilebileceğini, geminin karantinaya alınabileceğini bildiklerini kabul ederler. Seyahatin esaslı (Gemi adı, seyahat tarihi, kabin ve rota) bir noktasında önemli bir değişiklik yapılması durumunda şirket mümkün olan en kısa zamanda bu değişikliği veya iptali Yolcuya veya Yolcunun seyahat acentesine yazılı olarak bildirecektir. Yolcu , bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 48 saat içinde bildirerek şu 3(üç) seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda Yolcu; Şirket veya Acente tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,* Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,* Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme. Sözleşmeden dönülmesi halinde şirket veya acentenin, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yolcunun ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın on dört gün içerisinde iade edecektir. Şirket herhangi bir seyahatte yeterli doluluğa ulaşamadığı takdirde sefer iptal etme hakkını saklı tutar. Kaydedilen yolcu sayısının seyahatin düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum şirket tarafından Yolcuya seyahatin başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve Yolcunun bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır.